Medlemsmöte | Sverigedemokraterna i Trollhättan

Medlemsmöte

Öppet hus är inställt pga Covid-19. Vi kommer att återuppta detta, så fort som situationen tillåter.

Vid frågor så kontaktar du vår Ordförande Mari Bergh telefon 0707453561